Biznes

Zakończyły się przebudowa prowadzona pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nad potokiem Cisowym w ciągu DW 781 w km 50+099 w m. Kocierz Rychwałdzki”.

Umowa na remont mostu podpisana została w czerwcu tego roku. Zakończenie robót to koniec września tego roku. Przedsięwzięcie kosztowało prawie 4,8 mln. zł

Przed przebudową istniejący most w ciągu DW 781 w km 50+099 posiadał jednię o szerokości 5m ( z zawężeniem do jednego pasa ruchu) i ograniczenie tonażowe do 15t. Istniejący most ze względu na zabytkowy charakter został wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatora zabytków. Dlatego, zgodnie z wymogiem konserwatora zabytków, obiekt wymagał zabezpieczenia konstrukcyjnego i renowacji.

Nad istniejącą zabytkową konstrukcją wykonano nowy obiekt mostowy z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,65 m i klasie nośności A. W ramach przebudowy obiektu mostowego dokonano także rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku 150 m wyposażając infrastrukturę drogi w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu.