Biznes

Urząd Gminy w Łodygowicach poinformował o wykryciu bakterii Escherichia coli w wodzie wodociągowej. 

Jak czytamy w komunikacie: 

Informujemy, że w Gminie Wilkowice w wodzie wodociągowej wykryto bakterię Escherichia coli. W związku z czym woda pochodząca z tej sieci jest niezdatna do spożycia przez ludzi. Na terenie naszej gminy sieć ta zaopatruje w wodę 3 budynki:
- Łodygowice, ul. Myśliwska 6

- Łodygowice, ul. Myśliwska 10

- Łodygowice, ul. Piłsudskiego 256

Jednocześnie informujemy, że woda w sieci wodociągowej obsługiwanej przez naszą Spółkę Eco Team Service Sp. z o.o. w Łodygowicach jest zdatna do picia.