Biznes

Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce to kolejne zadanie zrealizowane przez Powiat Żywiecki.

W dniu dzisiejszym (5 października) odbyło się uroczyste uruchomienie windy osobowej przeznaczonej w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Poseł RP Kazimierz Matuszny, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Skrzyp, Dyrektor Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, Kierownik Biura  Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński, Dyrektor ZSOiT Marta Żółty, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Omyła.

Budowa windy została zrealizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” na który Powiat Żywiecki uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 450 tys. złotych.