Biznes

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku możliwy będzie przejazd DW 943 w Lalikach. Od września br. trwa tam przebudowa liczącego ok. 700 m długości odcinka drogi. 

W tym tygodniu ułożona tam została ostatnia, ścieralna warstwa masy bitumicznej. Całe przedsięwzięcie potrwa do 7 lipca 2022 r. W przyszłym roku przeprowadzone będą prace wykończeniowe oraz malowanie docelowego oznakowania poziomego, które wymaga odpowiednio wysokich temperatur i niskiej wilgotności.

Zakres przebudowy DW 943 obejmuje:

ujednolicenie szerokości jezdni,
przebudowę konstrukcji jezdni,
przebudowę skrzyżowania DW 943 z DG 632108S,
przebudowę oraz budowę poboczy,
przebudowę zjazdów,
zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego,
zabezpieczenie kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu.