Biznes
21 marca w siedzibie #KSSE podpisano list intencyjny dotyczący działań mających na celu aktywizację zawodową młodzieży, w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Śląska Wojewódzka Komenda OHP określiły zakres przyszłych przedsięwzięć na rzecz rozwoju #OHP oraz rynku pracy w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem firm strefowych.
 „W ramach współpracy, którą dzisiaj nawiązujemy, chcemy zwiększać szanse młodzieży na rynku pracy. Wspólnie będziemy podejmować działania, które mają na celu zapoznanie ich z funkcjonowaniem przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego. To niezmiernie istotne by młodym ludziom dawać szanse rozwoju i pokazywać możliwości, jakie są do nich skierowane w formie chociażby kursów i projektów, w które zaangażowana jest Strefa.” – podkreślił Prezes Katowickiej SSE dr Janusz Michałek.
Zdjęcie: KSSE