Biznes
Można pobrać książkę poświęconą 25-leciu działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
 Dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu Katowickiej SSE pisze w jednym z rozdziałów tak:
 "Z tego punktu widzenia, najkorzystniejszą zmianą wprowadzoną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – w kontekście poprzednio obowiązujących przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych – jest uelastycznienie mechanizmu wspierania nowych inwestycji. Inwestor decyduje w jakim miejscu ulokuje swój projekt inwestycyjny, a ocena dopuszczalności skorzystania ze wsparcia zależy od spełnienia tzw. kryteriów ilościowych oraz jakościowych. Uzależniając minimalną wielkość inwestycji od stopy bezrobocia w regionie, Państwo zachęca do lokowania inwestycji na terenach najbardziej tego potrzebujących. Pomoc publiczna ma stanowić zachętę dla lokowania inwestycji w lokalizacjach o najwyższym poziomie bezrobocia oraz tracących funkcje społeczno-gospodarcze, stanowiąc tym samym impuls do ich rozwoju."
 JAK POBRAĆ KSIĄŻKĘ?
 Prosimy wejść w podany poniżej link i kliknąć w zdjęcie książki.
 Po wypełnieniu formularza, automatycznie otrzymają Państwo na adres mailowy link z książką 
 
 "Monografia podzielona jest na sześć rozdziałów, które zawierają nie tylko kwestie merytorycznie związane z problematyką KSSE, ale także praktyczne doświadczenia i perspektywy dalszego rozwoju zarówno Strefy, jak i podmiotów funkcjonujących na jej obszarze. Rozdział I pt. „Udzielanie pomocy publicznej w ramach Katowickiej Specjalnej Stref Ekonomicznej. Ewolucja zasad korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego”. Stanowi szerokie omówienie pod względem formalno-prawnym zasad funkcjonowania Katowickiej Specjalnej Strefy. Autorzy nie tylko wnikliwie omówili warunki korzystania z ulg oraz preferencji podatkowych dla przedsiębiorców funkcjonujących w KSSE na przestrzeni lat, ale także przestawili jak w kontekście nowej pomocy publicznej mogą funkcjonować Specjalne Strefy Ekonomiczne w kolejnych latach."