Biznes

13 wniosków zostało złożonych do konkursu dotacyjnego Miasta Żywca w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

13 wniosków zostało złożonych do konkursu dotacyjnego Miasta Żywca ogłoszonego zgodnie z Uchwałą nr LXXVI/526/2023 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W wyniku weryfikacji 4 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych. Zgodnie z procedurą do II naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostały złożone wnioski dla obiektów:

  1. Kamienica przy ul. Komorowskich 92
  2. Kamienica przy ul. Dworcowej 2
  3. Kościół pw. Narodzenia NMP w Żywcu
  4. Kamienica przy ul. Sienkiewicza 6
  5. Kamienica przy ul. Rynek 14
  6. Kamienica przy ul. Kraszewskiego 2
  7. Kamienica przy ul. Rynek 23
  8. Kamienica przy ul. Ks. Słonki 11
  9. Kamienica przy ul. Sempołowskiej

Urząd Miasta w Żywcu jako instytucja jest jedynie pośrednikiem w procedurze przekazania wniosków do BGK i nie ma żadnego wpływu na rozstrzygnięcie. Bank Gospodarstwa Krajowego – operator programu dokonuje oceny formalnej wniosków, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.