Biznes

W Zabłociu przy ulicy ks. Prałata Stanisława Słonki powstanie nowy parking dla 44 pojazdów osobowych oraz 16 stanowisk rowerowych.

Przedmiotem zamówienia jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu. Zakres przewidywanych prac obejmuje: - budowę parkingu dla 44 pojazdów osobowych, 16
stanowisk postojowych dla rowerów i ciągów dla pieszych oraz punktu informacji pasażerskiej, - budowę odwodnienia parkingu, - budowę oświetlenia parkingu oraz ciągów dla pieszych, - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, - budowę monitoringu wizyjnego w systemie IP wraz z budową przyłącza telekomunikacyjnego kablem światłowodowym dla połączenia wybudowanej infrastruktury CCTV z centrum monitoringu Straży Miejskiej, - zabudowę: 8 stojaków na 16 rowerów, 2 ławek betonowych i 1 ławki multimedialnej, 4 koszy na śmieci i 4 dwustronnych gablot informacyjnych zasilanych automatycznie (solarnie), - nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych na nieutwardzonych terenach zielonych, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wykonawcę poznamy końcem kwietnia. Prace mają zostać wykonane w terminie do 30 września br.