Biznes

Powiat Żywiecki złożył wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont uszkodzone go odcinka drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka Żabnica od km 4+037 do kilometra 4+880 w miejscowości Żabnica”.

W sprawie remontu drogi wielokrotnie interweniował radny powiatowy Józef Stopka, który przekazał, że wniosek dotyczy odcinka drogi powiatowej (ul. ks. Karola Śmiecha) od kościoła do wodospadu, na którym aktualnie prowadzone są prace związane z budową chodnika dla pieszych. Więcej informacji wkrótce.

Zdjęcie: Józef Stopka