Biznes

Związek Miast Polskich zaprasza do wypełniania ankiety, dotyczącej oceny poziomu życia w gminach położonych na Żywiecczyźnie.

Dane zebrane w wyniku badania wykorzystane będą do tworzenia strategii rozwoju obszaru takich gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, oraz samorządów powiązanych funkcjonalnie z ww. jednostkami jak m.in. Ujsoły, Węgierska Górka i Radziechowy Wieprz. Autorom ankiety zależy na opiniach mieszkańców dotyczących m.in. usług publicznych i potrzeb mieszkańców, gdyż zebrane dane pozwolą lepiej zaplanować działania samorządu na rzecz poprawy warunków życia.

Ankieta jest anonimowa.