Biznes

W Gminie Węgierska Górka realizowanych jest obecnie wiele ciekawych inwestycji. Będą one służyły mieszkańcom oraz odwiedzającym gminę gościom.

Aktualnie trwają prace przy poniższych zadaniach:

  1. Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną.
  2. Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górce, Żabnicy oraz Cięcinie.
  3. Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.
  4. Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie".
  5. Budowa "Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce - klasa w sadzie"
  6. Prowadzone przez właściciela prace remontowe na budowli hydrotechnicznej Jaz na rzece Sole w Węgierskiej Górce.