Biznes

Gmina Radziechowy-Wieprz złożyła 15 wniosków i otrzymała dofinansowanie na realizację wszystkich zaplanowanych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 127 134,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 192 272,00   w tym wkład własny wyniósł 65 138,00 zł. Wkład własny finansowy zapewniony został przez wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce.

Z dofinansowania skorzystali:

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach,
którzy otrzymali dofinansowanie  w wysokości - 59 500,00 zł

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im Jana Klicha w Wieprzu,
którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości - 20 000,00 zł

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku,
którzy otrzymali  dofinansowanie w wysokości - 17 594,00 zł

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bystrej,
którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości - 15 000,00 zł

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Przybędzy,
którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości – 10 000,00 zł

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Franciszka Polaka w Juszczynie,
którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości - 5 040,00 zł

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń.

Program "Poznaj Polskę" jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.