Biznes
Trwają prace budowalne w branży wodociągowej w gminie Łękawica.

 Obecnie Gmina Łękawica realizuje zadania z branży wodociągowej tj. budowa zbiornika wody w Okrajniku, modernizacja hydrantów, komór wodomierzowych, komory redukcyjnej i hydroforni wody. Łączna wartość zadania to 1 156 200 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.