Biznes

W miniony piątek w Węgierskiej Górce w Ośrodku Promocji Gminy, odbyła się konferencja dotycząca oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie.

Realizacja projektu składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich dotyczył wykonania projektu i naniesienia na mapy sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły. Z kolei drugi polegał na poszerzeniu systemu o gminę Węgierska Górka. Obecnie trwa realizacja dwóch etapów - poszerzenie systemu o gminę Rajcza i Milówka. Następnym celem dla spółki Beskid Ekosystem jest rozbudowa separatora piasku oraz uszczelnienie starej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Węgierska Górka.

Autor: Maria Miesięczek