Biznes

Jakiś czas temu PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg w formule „zaprojektuj i buduj” dla modernizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka. PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonały otwarcia ofert jednak nie rozstrzygają postępowania.

Jak poinformował Rynek Kolejowy: W przetargu, poza wymianą torów, podsypki i przebudową obiektów inżynieryjnych, przewidziano liczne opcje. Opcji nr 1 dotyczy przebudowy sieci trakcyjnej, opcja 2 ”wykonanie robót w zakresie zabudowy komputerowych urządzeń srk w stacji Jeleśnia wraz z budową zasilania dla tych urządzeń”, opcja 3 dotyczy budowy nowego przystanku osobowego Żywiec os. 700-lecia w nowej lokalizacji, opcja nr 4 jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie wydłużenia peronu dwukrawędziowego z 200 m do 300 m wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w stacji Jeleśnia.Opcja nr 5 dotyczy zaprojektowania oraz wykonania robót w zakresie budowy nowego systemu odwodnienia na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec z wyłączeniem: stacji Lachowice, mijanki Hucisko, stacji Jeleśnia oraz stacji Żywiec Sporysz, Opcja nr 6 to zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie dostosowania dojazdów do przejazdów kolejowo – drogowych do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2015 roku.4 sierpnia br. zakończono przyjmowanie ofert w przetargu. Zgłosiło się 11 wykonawców. PKP PLK planuje przeznaczyć na to przedsięwzięcie 454 911 564 zł brutto. wykonawców.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. ZUE S.A. Kraków –  cena brutto 530 327 913,43 zł2.

3. Strabag sp. z o.o. Pruszków – cena brutto 442 975 075,31 zł

4. Roverpol sp. z o.o. Warszawa, Rover Infraestructuras S.A. Walencja – Hiszpania – cena brutto 676 210 556,40 zł

5. Trakcja S.A. Warszawa – cena brutto 661 690 584,65 zł

6. Budimex S.A. Warszawa – cena brutto 607 544 521,59 zł

8. Torpol S.A. Poznań – cena brutto 519 975 670,66 zł

7. Stecol Corporation Tianjin, Torkol sp. z o.o. Tychy – cena brutto 631 150 600,79 zł

8. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. o.o. –  cena brutto 543 222 646,92 zł

9. Track TEC Construction sp. z o.o. Wrocław, Antex II sp. z o.o. Lubycza Królewska – cena brutto 558 009 659,70 zł

10. Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. Kraków –  cena brutto 440 520 765,87 zł.

11. PORR S.A. Warszawa, Trakcja System sp. z o.o. Wrocław - cena brutto 487 695 000 zł

Jak poinformował Hubert Maślanka:  Postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji Linia Żywiec - Sucha Beskidzka stanęło w miejscu. PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonały otwarcia ofert jednak nie rozstrzygają postępowania. Uważam, że Wykonawcy, którzy ubiegają się o to zamówienie nie będą chcieć ponosić dodatkowych kosztów związanych z przedłużaniem procedury, a to może sprawić, że postępowanie finalnie będzie musiało być unieważnione. Dlatego zwróciłem się dziś do zarządcy infrastruktury z wnioskiem o zakończenie postępowania wyborem oferty najkorzystniejszej i podpisaniem umowy. Jeśli otrzymam informację zwrotną, będę informował. Uważam jednak, że nie można pozwolić na zaprzepaszczenie kilku miesięcznej procedury oraz ofert mieszczących się w budżecie.