Biznes

Ze względu na liczne zapytania ze strony Mieszkańców Żywca, Zarząd Powiatu Żywieckiego oświadcza, że podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do właściwego zagospodarowania obiektu Nowego Zamku w Żywcu.

Warto podkreślić, że decyzją o wyprowadzeniu szkoły średniej z obiektu Zamku spowodowano daleko idące konsekwencje, w tym najistotniejszy skutek w postaci złożenia roszczeń o zwrot nieruchomości przez spadkobierców Rodziny Habsburgów czego efektem są ograniczenia prawne przy podejmowaniu działań przez Powiat Żywiecki.

Obecnie jedyną dopuszczalną formą jest wydzierżawienie obiektu tak, aby zapewnić zagospodarowanie Zamku i tym samym uchronić całą infrastrukturę przed dalszą degradacją. Trzeba mieć jednak świadomość, że wszystkie działania dzierżawcy muszą być w każdym szczególe uzgodnione z konserwatorem zabytków – co rodzi bardzo daleko idące skutki finansowe.

Zarząd Powiatu zdecydował jednak aby podjąć kolejną próbę wydzierżawienia Zamku na 30 lat przy równoczesnym założeniu, że będą prowadzone rozmowy ze spadkobiercami Rodziny Habsburgów co do innej formy zagospodarowania obiektu, ponieważ ani Powiat ani inny podmiot publiczny nie jest w stanie wykorzystać Zamku do swoich zadań ustawowych. Równocześnie dla Zarządu Powiatu kwestią najważniejszą nadal pozostaje warunek aby Nowy Zamek służył całej społeczności Powiatu i pozostał miejscem gdzie będzie pielęgnowana pamięć o zasłużonej dla Żywiecczyzny Rodzinie Habsburgów.

Starosta Żywiecki

Adrian Midor