Biznes

Dzisiaj, 15 września br. w siedzibie Spółki „Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o. w Cięcinie odbył się event podsumowujący realizację zadań  w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II A”.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 konferencją prasową. Podczas konferencji zaprezentowano zadania wykonane w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - FAZA II A". Łączna kwota to 25 milonów złotych brutto, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 63,75%. Ostatnim elementem całej gamy zadań wykonanych w ramach projektu, jest przebudowa i rozbudowa obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków. Budowa instalacji do produkcji polepszacza gleby/nawozu. Koszt tej instalacji to jest 6 milonów 154 tysiące złotych. Instalacja działa, posiada wszystkie stosowne certyfikaty do produkcji nawozu. 

Instalacja do produkcji polepszacza gleby/nawozu OrCal to innowacyjny produkt, który powstaje w wyniku recyklingu organicznych odpadów, takich jak osady ściekowe czy resztki roślinne. OrCal jest naturalnym, ekologicznym nawozem, bogatym w składniki odżywcze, które są niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin.

Uruchomienie produkcji OrCal w zakładzie Beskid - Ekosystem w Cięcinie ma na celu zwiększenie efektywności procesu recyklingu odpadów organicznych oraz minimalizację ich wpływu na środowisko. Dzięki temu, produktywność rolnictwa w regionie Żywiecczyzny zostanie wzmocniona, a jednocześnie ograniczone będą negatywne skutki związane z gromadzeniem i utylizacją odpadów.

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II A" oraz uruchomienie instalacji do produkcji polepszacza gleby/nawozu OrCal wpisują się w dążenia do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Inicjatywa ta również przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej na temat konieczności ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Projekt ten jest z pewnością ważnym krokiem w kierunku ochrony i regeneracji środowiska na Żywiecczyźnie oraz może stanowić przykład do naśladowania dla innych regionów. Dzięki innowacjom technologicznym i aktywnemu działaniu firm, takich jak Beskid - Ekosystem, możliwe jest osiągnięcie równowagi między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska.

Po konferencji prasowej odbyło się oficjalne otwarcie instalacji oraz rozpoczęcie produkcji.