Biznes

Wiele lat wspólnych działań i wniosków o modernizację ul. Jana Pawła II w Cięcinie przyniosło oczekiwane efekty. Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poinformował radny powiatowy Józef Stopka!

Przebudowa wspomnianej drogi to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców od wielu lat. Dofinansowanie w kwocie 2 161 382, 85 zł. obejmuje między innymi przebudowę drogi powiatowej, budowę i remont chodnika, budowę sieci kanalizacyjnej, remont nawierzchni jezdni oraz wymianę studzienek kanalizacyjnych.Wkład własny wynosi 1 845 564, 15 zł.

Inwestycja będzie realizowana na odcinku od mostu pod „Juraszkami” w kierunku przystanku „Gronie”.
Dofinansowanie z RFRD obejmuje:

  • Przebudowę Drogi Powiatowej NR 1435 S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka o długości 600 metrów bieżących w kilometrach od 0+550 do kilometra 1+150 w miejscowości CIĘCINA!
  • Remont Drogi Powiatowej NR 1435S Cięcina - Węgierska Górka -Milówka o długości 290 metrów bieżących kilometrach od 1+150 do kilometra 1+440 w miejscowości CIĘCINA.


Całkowita Wartość Inwestycji Wynosi: 4 006 947, 00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wynosi: 2 161 382, 85 zł.