Biznes

Konsorcjum firm odpowiedzialne za budowę tzw. Obejścia Węgierskiej Górki podpisało 29 września br. aneks do umowy, którego przedmiotem jest przesuniecie terminu realizacji budowy. 

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja). Budowa tzw. Obejścia Węgierskiej Górki rozpoczęła się w październiku 2019 roku. Planowo budowa miała się zakończyć 28 maja 2024 r. 

29 września 2023 roku konsorcjum firm MIRBUD S.A.,  KOBYLARNIA S.A.,  PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA „ZRZESZENIE BUDOWLANE INTERBUDMONTAŻ” podpisało aneks do umowy z dn. 19 października 2019 roku pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”. Przedmiotem podpisanego aneksu ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie (ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa) jest przesunięcie terminu realizacji umowy do dn. 27 lipca 2024 roku.