Bezpieczeństwo na wodach Żywiecczyzny

Bezpieczeństwo na wodach Żywiecczyzny

Bezpieczeństwo na wodach było tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

10 czerwca 2020 br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące między innymi bezpieczeństwa na wodach w sezonie wakacyjnym 2020 r. W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata wzięli udział przedstawiciele WOPR, służb mundurowych, przedstawiciele gmin Łodygowice i Czernichów oraz przedstawiciel Urzędu Miasta w Żywcu.

W trakcie posiedzenia Prezes Beskidzkiego WOPR w Bielsku Białej Eryk Gazda przedstawił informacje o stanie gotowości Beskidzkiego WOPR do sezonu 2020 nad jeziorami: żywieckim i międzybrodzkim oraz analizę zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Żywieckiego w granicach gminy Łodygowice.

Zwrócono również uwagę na niepokojące zdarzenia dotyczące blokowania ulic dojazdowych do jeziora. Jak wynika z relacji służb ratunkowych, kierowcy parkują swoje pojazdy wzdłuż drogi w taki sposób, że uniemożliwiają dostęp w/w służb do jeziora.

Na zakończenie zaproszono przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji do współpracy przy tworzeniu map ryzyka i zagrożeń - informuje Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Żywcu
Zdjęcie: Dario-Film


Drukuj   E-mail