Biznes

Radni Rady Miejskiej w Żywcu 27 sierpnia tego roku podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania porozumień komunalnych dotyczących przejęcia zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego przez Miasto Żywiec. Decyzja ta wzbudziła obawy, że w 2021 roku autobusy MZK Żywiec nie pojadę do gmin sąsiadujących z Żywcem.

W ramach podjętej uchwały rozwiązane mają zostać porozumienia z Gminami:  Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz Czernichów. Porozumienia mają zostać rozwiązane 28 lutego 2021 roku. Władze Miasta Żywiec podjęły rozmowy z Gminami z powiatu żywieckiego, do których docierają autobusy MZK w sprawie zwiększenia dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu. Jak w rozmowie z portalem wyjaśnił burmistrz Żywca Antoni Szlagor - w celu uporządkowania pod kątem formalno-prawnym obowiązujących dwóch porozumień komunalnych (z dnia 29 grudnia 2005 r. z gminą Świnna, Radziechowy-Wieprz, Lipowa, Gilowice, Łodygowice oraz z dnia 29 grudnia 2006 r. z gminą Czernichów) należało wypowiedzieć obecne porozumienia komunalne z ww. gminami. Obecnie przygotowywane jest nowe porozumienie komunalne, które Miasto Żywiec podpisze z każdą Gminą z osobna. Nowe porozumienie komunalne obowiązywać ma od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku wszystkich wspomnianych Gmin koszt jednego wozokilometra będzie wynosił 5,01 zł. 

Zdjęcie: MZK Żywiec