Wydarzenia

12 czerwca na żywieckim Rynku odbędzie się akcja krwiodawstwa, organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu.

Tym oto wydarzeniem rozpoczynamy DNI Żywca! W związku z tym mamy dla Was wiele niespodzianek - zapowiadają krwiodawcy z Żywca. Krew będzie można oddać w godzinach od 9:00 do 13:00. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która chce nieść pomoc innym. Warto zaznaczyć, że w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym życiodajny płyn jest niezwykle ważny dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia. 

KTO MOŻE ODDAĆ KREW?

Każdy kto:

jest w wieku od 18 do 65 lat;
waży powyżej 50 kg;
posługuje się językiem polskim;
przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL;
odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi;
temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37°C;
przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.
Co trzeba zrobić, aby oddać krew?

zjeść rano lekkostrawną kanapkę,
udać się do Punktu Krwiodawstwa, mając przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem,
wypełnić kwestionariusz , który zostanie sprawdzony i zweryfikowany przez pielęgniarkę,
następnie pobrana zostanie próbka krwi na badanie hemoglobiny (nakłucie w palec),
lekarz Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przeprowadzi badanie internistyczne i wywiad,
jeśli lekarz zakwalifikuje dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać krew,
czas oddania 450 ml to około 5 -7 minut.