Wydarzenia

27 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której Radni Powiatu w Żywcu po zapoznaniu się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zanim radni zagłosowali nad udzieleniem absolutorium wysłuchali skróconego raportu o stanie Powiatu Żywieckiego za rok ubiegły.

W trakcie obrad wręczono w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia. Srebrny Krzyż Zasługi wręczono Erykowi Gaździe - Prezesowi Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast Złoty Krzyż Zasługi odebrała Halina Ziomek w imieniu zmarłego męża śp. Jerzego Ziomka – wieloletniego szefa żywieckiego WOPR.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”. W kategorii osoba fizyczna tytuł przyznano znanemu choreografowi, folkloryście i animatorowi kultury – Janowi Gąsiorkowi. W kategorii instytucja tytuł przyznano Zespołowi Regionalnemu MAGURZANIE z Łodygowic.