Zarząd Powiatu Żywieckiego z wotum zaufania

Zarząd Powiatu Żywieckiego z wotum zaufania

28 czerwca br. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Żywcu połączona z podsumowaniem projektu termomodernizacji obiektów powiatowych.

W symbolicznym przecięciu wstęgi wyremontowanych budynków Przychodni Rejonowej oraz Starostwa Powiatowego uczestniczyli Wiceminister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Poseł RP Kazimierz Matuszny, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członkowie Zarządu Powiatu: Adrian Midor, Jan Witkowski i Zbigniew Gąsiorek, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta, Skarbnik Powiatu Elżbieta Wątroba, Dyrektor ZZOZ Żywiec Antoni Juraszek, były Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński i Konserwator Zabytków Mariusz Godek.

W trakcie sesji Rada Powiatu w Żywcu udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Zanim radni zagłosowali nad udzieleniem Zarządowi wotum zaufania odbyła się debata nad raportem o stanie Powiatu Żywieckiego. Następnie Radni Powiatu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Starosta Żywiecki Andrzeja Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego Wiesław Sypta złożyli na ręce Pani Skarbnik podziękowania dla całego Wydziału Finansowego za poprawną realizację budżetu.


Drukuj   E-mail