Wydarzenia

W sobotę, 30 września br., pomimo niesprzyjającej pogody na beskidzkie szlaki wyruszyło prawie 600 uczestników, by wziąć udział w XXV Zlocie Turystyczno-Ekologicznym „Czyste Góry 2023”. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Górnej. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu. Impreza została wsparta finansowo przez: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Firmę Żywiec Zdrój S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Celami Zlotu było: porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny” oraz poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem  oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej. Poprzez to przedsięwzięcie powiat żywiecki apelował do mieszkańców, a przede wszystkim do młodego pokolenia, o szanowanie środowiska naturalnego. Tegoroczny Zlot jest częścią akcji „Sprzątania Świata”, która tym razem została  opatrzona hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Uczestnicy przedsięwzięcia mieli do wyboru 4 trasy prowadzące do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Górnej. Młodzi ekolodzy pod opieką nauczycieli i wychowawców szkół powiatu żywieckiego uporządkowali szlaki górskie, z których zebrali kilkadziesiąt worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci, które zapełniły znacznych rozmiarów kontener. W gościnnej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Górnej, będącej jednocześnie współorganizatorem imprezy, uczestnicy otrzymali gorący posiłek i po krótkim odpoczynku wzięli udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatora:
Stanowisko A: Jak segregować śmieci? - Warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzieli się dlaczego powinniśmy segregować śmieci i w jaki sposób to robić poprawnie oraz zabawa Memory Ekologiczne – przygotowane przez Fundację Górom.
Stanowisko B: Eko granie i śpiewanie  - Warsztaty muzyczne, podczas których członkowie Fundacji Górom uczyli grania i śpiewu uczestników Zlotu.
Stanowisko C: Szycie EkoWoreczków – Warsztaty, podczas których uczestnicy mieli okazję samodzielnie uszyć dla siebie ekoworeczki z firanki. EkoWoreczki są wielorazową alternatywą dla jednorazówek na owoce i warzywa – stanowisko przygotowane przez członków Fundacji Górom.
Stanowisko D: Gra planszowa przygotowana przez członków Fundacji Górom.
Stanowisko E: Konkurs krajoznawczo-ekologiczny - pisemny konkurs, podczas którego uczestnicy Zlotu odpowiadali na pytania o tematyce krajoznawczo-ekologicznej - przygotowany przez Jacka Seweryna – Radnego Rady Powiatu w Żywcu.
Stanowisko F: Ścianka wspinaczkowa oraz atrakcje militarne – przygotowane przez Certyfikowaną Wojskową Klasę Mundurową Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz Żygliński Szkołę Przetrwania.
Stanowisko G: Gra ekologiczna Eko-memory – gra polegająca na odnajdywaniu par z nauką w tle przygotowane przez Fundację Edukacji Przyrodniczej „Poznaj Beskidy”.
Stanowisko H: gry edukacyjne przygotowane przez Beskidzki Oddział PTSM w Bielsku-Białej – baza Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
Stanowisko I: Warsztaty łączności radiowej przygotowane przez Żywiecki Klub Krótkofalowców SP9PSB.

Każdy z uczestników Zlotu otrzymał upominek tj. plecak zakupiony ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tradycyjnie zostały także wyróżnione szkoły, które zebrały najwięcej śmieci. Laureaci i uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe:
I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce
II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie
III miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żywcu
IV miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 im. Orła Białego w Żywcu
V miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni

Firma Żywiec Zdrój S.A. oprócz nagród przekazała również wodę dla uczestników Zlotu.
W ramach imprezy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wydawnictwami „Żywiecczyzna. Turystyka aktywna” oraz „Architektura drewniana w Beskidach”, zakupionych ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością znaleźli się: Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Kazimierz Matuszny – Poseł na Sejm RP, Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki, Władysław Skrzyp - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Żywcu, Monika Wieczorek – przedstawiciel Firmy Żywiec Zdrój S.A., Jan Stopka – Prezes Zarządu Fundacji Górom, Grzegorz Szczepaniak – Wiceprezes Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu, Bogusław Sroka - Prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Bielsku Białej oraz Barbara Jedynak – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

W imieniu organizatorów XXV Zlotu Turystyczno - Ekologicznego „Czyste Góry 2023” składamy szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia partnerom imprezy: Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, Firmie Żywiec Zdrój S.A, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, Dyrekcji oraz pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie, Radnemu Rady Powiatu w Żywcu Jackowi Sewerynowi – inicjatorowi Zlotów, Beskidzkiemu Oddziałowi PTSM w Bielsku-Białej, Certyfikowanej Wojskowej Klasie Mundurowej Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Żygliński Szkole Przetrwania, Fundacji Górom, Fundacji Edukacji Przyrodniczej „Poznaj Beskidy”.