Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne przed nowym rokiem szkolnym

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne przed nowym rokiem szkolnym

Celem podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2021/2022  informujemy, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Żywcu i w Milówce – prowadzone przez Powiat Żywiecki podejmują wszechstronne działania celem wsparcia dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli na Żywiecczyźnie.

 1. w zakresie wsparcia uczniów:
 • Prosimy o udostępnianie wszystkim uczniom informacji o numerach telefonów zaufania, z których może skorzystać każde dziecko.
 • Istnieje możliwość rozpoznanie potrzeb uczniów dotyczących konieczności zorganizowania, we współpracy z pedagogiem szkolnym danej placówki, zajęć warsztatowych w zakresie, m.in. skutków izolacji społecznej związanej z epidemią COVID-19, nawiązywania i utrzymywania więzi rówieśniczych, zajęć integracyjnych i reintegracyjnych oraz uczenia się – budowanie motywacji do nauki – oraz zaangażowania w życie klasy, szkoły.
 1. W zakresie wsparcia nauczycieli:
 • Wyznaczono koordynatorów do kontaktu ze szkołami w poszczególnych gminach.
 • Na stronach internetowych Poradni widnieją zakładki, w których umieszczone będą scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli w różnych szkołach na temat skutków nauczania zdalnego. 
 • Wsparcia w realizacji zadań wynikających z szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (opinie, orzeczenia, posiedzenia zespołów ds. pomocy psych-ped.) udzielają  dyrektorzy poszczególnych Poradni.
 • We wrześniu przeprowadzone zostanie szkolenie online dla pedagogów szkolnych lub wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela w zakresie rozpoznawania problemów psychologicznych uczniów, którzy następnie przeszkolą Radę Pedagogiczną swojej szkoły. Opracowana zostanie, przez pracowników Poradni, prezentacja do wykorzystania przez szkołę. 
 • Nadal działa telefon wsparcia dla nauczycieli (szczegóły na stronach Poradni).
 1. W zakresie wsparcia rodziców:
 • W każdej szkole można uzyskać informacje o ofercie Poradni, w tym informacji o oferowanym wsparciu dla uczniów i rodziców.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla rodziców na nurtujący ich temat, zgodny z ich potrzebami - należy to zgłosić w konkretnej szkole.
 • W razie niezbędnej konieczności zgłaszanej przez rodziców, istnieje możliwość dyżuru pracownika Poradni - opiekuna gminy - na terenie szkoły max. 1 raz w semestrze.
 • Prosimy o przesyłanie pytań od rodziców do specjalistów Poradni na adresy Poradni celem utworzenia bazy z opisem najtrudniejszych problemów.
 • Przypominamy, że nadal działa telefon wsparcia dla rodziców. 

Kontakt z Poradniami:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu - tel. 0338613309, 8613314, strona internetowa: pppzywiec.org
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce – tel. 0338642125, strona internetowa: www.poradniamilowka.pl
 3. Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli – 800 080 222
 4. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Drukuj   E-mail