Wydarzenia
W ostatnich dniach na budynku remizy OSP Koszarawa został zamontowany ogólnodostępny przez całą dobę automatyczny defibrylator AED.
AED - stosuje się w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie to za pomocą poleceń głosowych poprowadzi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji. AED umieszczone jest w specjalnej kapsule, którą wystarczy przekręcić zgodnie ze strzałkami, aby dostać się do defibrylatora.
Urządzenie wyposażone jest w system ogrzewania, co pozwala użytkować go również w okresie zimowym. Dodatkowym wyposażeniem urządzenia jest system powiadamiania, który w momencie otwarcia kapsuły, uruchamia syrenę alarmową.
Zakup urządzenia został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego.