Wydarzenia

Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy.

Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty. Kapituła składa się z 16 członków powoływanych przez ministra. Tworzą ją osoby będące uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty. Nadanie tytułu przez Ministra Edukacji i Nauki odbędzie się 13 października 2023r. podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

O wydarzeniu poinformował wójt gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika na sesji Rady Gminy w dniu 22 września 2023r.

– To najwyższy tytuł i najwyższe osiągnięcie, jakie nauczyciel może otrzymać. To niesamowite osiągnięcie. Tytuł przyznano za szereg działań integrujących środowisko lokalne. To nagroda za wiele wyróżnień, nagród i sukcesów, jakie przedszkole osiągnęło na szczeblu wojewódzkim – powiedział wójt Maciej Mika, który dodał też, że to on złożył wniosek o przyznanie tego prestiżowego tytułu do Ministerstwa Edukacji i Nauki poprzez Kuratorium Oświaty.

Informacja o kandydatce do tytułu honorowego profesora oświaty dołączona przez wójta gminy Radziechowy Wieprz do wniosku odnosiła się do 40-letniego dorobku zawodowego pani Małgorzaty Kasperek z uwzględnieniem zasług w dziedzinie edukacji regionalnej, edukacji szachowej, a także kilkudziesięcioletniej pracy w charakterze eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli i pracy doradcy metodycznego. Niemal całe życie zawodowe pani Małgorzata Kasperek związana jest z Radziechowami. Od ponad 16 lat pełni funkcję dyrektora radziechowskiego przedszkola. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką licznych projektów regionalnych promujących przedszkole, gminę i region na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach wielokrotnie było laureatem Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole (w tym trzykrotnie zdobywając pierwsze miejsce). Pani Małgorzata Kasperek swoimi publikacjami przywraca pamięć o znaczących dla historii Radziechów wydarzeniach i osobach zasłużonych dla rozwoju miejscowości.