Radziechowy Wieprz: Wydawanie żywności przez GOPS

Radziechowy Wieprz: Wydawanie żywności przez GOPS

Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA - GOPS Radziechowy Wieprz informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w miesiącu maj 2020 r. będzie wydawane w określonych terminach.

Wydawanie będzie odbywać się w następujących terminach :

25 maj 2020 r. ( poniedziałek ) w godz. 1000 – 1500
mieszkańcy sołectw: RADZIECHOWY, PRZYBĘDZA, BRZUŚNIK.

26 maj 2020 r. ( wtorek) w godz. 1000 – 1500
mieszkańcy sołectw: WIEPRZ, JUSZCZYNA, BYSTRA.

Zdjęcie: Pixabay