Przekaż 1% i wesprzyj ratowanie i utrzymanie koni!

Przekaż 1% i wesprzyj ratowanie i utrzymanie koni!

Fundacja Terra Spei jest miejscem prowadzonym na rzecz zwierząt w potrzebie. Znajduje się w Lipowej k. Bielska-Białej i działa głównie lokalnie. Prowadzi schronisko dla koni, gdzie zapewnia im bezpieczne życie, leczenie oraz rehabilitację.

Szczególną troską otaczamy konie, które często eksploatowane przez człowieka w sporcie lub gospodarstwie zostały skazane na śmierć i nie dano im prawa do godnej emerytury. Większość koni będących pod naszą opieką pochodzi z terenów Bielska-Białej i okolic - informuje fundacja.

Ponad to prowadzimy ośrodek jeździecki, z którego dochody przeznaczone są na cele statutowe – czyli utrzymanie koni w szczególności tych starszych oraz chorych. Chcemy zaszczepić w młodych adeptach jeździectwa miłość do koni oraz pokazać jak traktować je z szacunkiem, aby obie strony czerpały z tego radość.

Środki pozyskane z 1% pozwolą nam na  utrzymanie stada, oraz dalszą pomoc potrzebującym koniom - dodaje.

https://www.facebook.com/FTSiOJH/

http://www.terraspei.org/