Ogłoszenie o usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu w 2022 roku

Ogłoszenie o usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu w 2022 roku

Publikujemy ogłoszenie o usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu w 2022 roku w gminie Łękawica.