Wydarzenia

Rok szkolny 2019-2020 dla absolwentów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Żywiecki kończy się w bardzo nietypowy sposób. Maturzyści mogą odbierać swoje świadectwa ukończenia szkoły indywidualnie poprzez umówienie się w sekretariacie lub według ustalonego przez dyrektora harmonogramu obowiązującego w danej szkole.

W tym roku szkolnym edukację w liceach i technikach prowadzonych przez Powiat Żywiecki ukończyło łącznie 979 absolwentów. Z tego 911 oczekuje na przeprowadzenie w dniu
8 czerwca egzaminu dojrzałości. W tej liczbie absolwenci liceów ogólnokształcących to 340 osób, a absolwenci techników to 639 osób.