Wydarzenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Urzędzie Gminy w Jeleśni od dnia 22.08.2022 r.

Wniosek można także złożyć drogą elektroniczną czyli przez system ePUAP.