Wydarzenia
Codziennie na terenie działania Grupy Beskidzkiej GOPR dochodzi do wielu wypadków. Od soboty 13.02 ratownicy udzielili pomocy w 30 zdarzeniach górskich oraz 267 wypadkach na stokach narciarskich.
Dzięki współpracy z Lotnicze Pogotowie Ratunkowe najciężej poszkodowani wymagający pilnej pomocy w warunkach szpitalnych, mogą trafić tam drogą powietrzną, jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne.
Zdjęcie: M. Szupina