Na terenie powiatu żywieckiego uruchomiono w tym roku dwie nowe, weekendowe linie finansowane z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Nowe połączenia są nazywane “liniami turystycznymi”, ponieważ ich celem jest transport turystów na najpopularniejsze szlaki turystyczne Żywiecczyzny.
Wokół suplementacji witamin u kobiet ciężarnych narosło wiele mitów - jedni twierdzą, że w ciąży powinno się przyjmować kompleksy witamin, inni zaś, że dostateczną ilość wszystkich składników odżywczych można dostarczyć organizmowi wraz z pożywieniem. Jak jest naprawdę? Kiedy warto stosować suplementy diety? Po które nie należy sięgać?
Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty m.in. potwierdzające legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy.
Ponad 20 lat temu przeprowadzono reformę administracyjną, która spowodowała, że Żywiecczyzna – część ziemi Małopolski, została wcielona do woj. śląskiego. Czy zapomnieliśmy o naszych małopolskich korzeniach przez ten czas?
Spośród wszystkich aktywów inwestycyjnych, fundusze ETF cieszą się rosnącą popularnością. Wiele osób uważa ETF za najlepszą alternatywę w stosunku do tradycyjnych indeksów giełdowych. Inni z kolei rozpatrują ETF jako bezpieczne źródło gromadzenia oszczędności. Czym dokładnie są ETF i czym różnią się od innych funduszy inwestycyjnych?
Wojska Obrony Terytorialnej odnotowują olbrzymie zainteresowanie służbą wojskową. W stosunku do czasu przed inwazją Rosji na Ukrainę WOT odnotowuje siedmiokrotnie większe zainteresowanie ze strony ochotników. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lasie ogłosiła zbiórkę złomu na rzecz jednostki. Druhowie zbierają w ten sposób środki na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
24 lutego na Ukrainę napadły wojska Federacji Rosyjskiej. Konflikt zbrojny zmusił wielu mieszkańców do ucieczki ze swojego domu. Polacy przyjęli sąsiadów znad Dniepru najlepiej jak potrafili i udzielili im pomocy oraz zapewnili bezpieczny pobyt w naszym kraju.
Wystartowała kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin.
Niecałe 3% mieszkańców Żywca będzie mogło znaleźć schronienie w przypadku zagrożenia w obiektach ochronnych znajdujących się w Żywcu. Publikujemy listę miejsc, w których znajdują się schrony. 
Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
LKS Łucznik Żywiec - organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu informuje, że osoby, które chcą wspomóc dzieci z Ukrainy uczące się w tych placówkach, mogą kierować swoją pomoc do internatów, w których dzieci przebywają.