Magazyn

W jakich godzinach w 2021 roku będą czynne apteki w Żywcu i w powiecie żywieckim? Czy będzie czynna apteka całodobowa na Żywiecczyźnie?

  • Jak będą czynne apteki w Żywcu i w powiecie żywieckim w 2021 roku?
  • Czy w Żywcu i w powiecie żywieckim będzie działała apteka całodobowa w 2021 roku?
  • W jakich godzinach działa w żywieckim szpitalu nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

26 października Rada Powiatu Żywieckiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnychna terenie powiatu żywieckiego na 2021 rok. 

Na terenie powiatu żywieckiego funkcjonuje 46 aptek, w tym 16 w Żywcu. Dyżury w porze nocnej, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy będą w 2021 roku odbywały się według harmonogramu dyżuru aptek. Na jedną aptekę przypadają dwa dyżury w miesiącu. Pełnione są od poniedziałku do piątku, w święta i dni ustawowo wolne od pracy w cyklu dobowym od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego. Na wniosek aptekarzy z Żywca dyżury w soboty i niedziele mają rozpoczynać się o godzinie 21:00 w soboty do godziny 9:00 dnia następnego oraz w niedzielę od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego. Uzasadnione jest to tym, że w soboty pracują dwie apteki do godziny 20:00, natomiast w niedzielę dwie apteki pracują do godziny 18:00. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Żywca oraz Wójtów Gmin Powiatu Żywieckiego. Beskidzka Okręgowa Rada Aptekarska w Bielsku-Białej negatywnie zaopiniowała ten projekt

Jak w Uchwale nr XIX/232/2020 podkreśla Starostwo Powiatowe w Żywcu - żywiecki Szpital działa w tzw. "trybie na ostro" i udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w Izbie Przyjęć. Jak czytamy w dokumencie: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do 8.00 dnia następnego, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8.00 do 8.00 dnia następnego. Biorąc pod uwagę m.in. ilość udzielanych świadczeń przez Szpital Powiatowy w Żywcu w godzinach nocnych i świątecznych zasadne jest zapewnienie w/w dyżurów - tym bardziej, że na terenie powiatu żywieckiego nie funkcjonuje apteka całodobowa.