Magazyn

Zapraszamy do przeczytania wywiadu ze Stanisławem Baczyńskim - Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Porozmawiamy o inwestycjach na Żywiecczyźnie. 

Dużo ostatnio słyszymy o budowie chodników na Żywiecczyźnie przy drogach wojewódzkich...

Stanisław Baczyński: Tak, przed ostatnią sesją, udało się podpisać umowy na budowę chodnika przy DW 781 w Kocierzu Moszczanickim, gmina Łękawica oraz na remont DW 946 wraz z budową chodnika Kocoń – Las w gminie Ślemień. Wykonawcy zabrali się do pracy, mając do przerobienia jeszcze w 2022 r. konkretne środki. Te zadania mają swoją dekadową historię, czasem przydługawą i smutną… Cieszę się że doszły do skutku, poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg ale też zmienią obraz Województwa Śląskiego na granicy z Małopolską. W sumie prawie 40 mln zł budżet województwa wyda na te zadania.

Województwo realizuje nie tylko chodniki. Jakie działania jeszcze podejmuje?

Stanisław Baczyński: Żadnego z zadań nie zostawiamy samopas. Strategicznie nastawienie jest na szeroką współpracę w różnej formie z powiatami i gminami. Dużo porozumień o wspólnej realizacji zadań. Konkursy takie jak „Inicjatywa Sołecka” „Piękna Wieś…” „Prace Konserwatorskie”, „Dofinansowanie nowych samochodów OSP”, środki z RPO WSL 2021 – 2027, wsparcie stowarzyszeń w realizacji zadań itd. 

Trwa przebudowa DW 948, zadanie za prawie 300 mln zł, finansowane w całości ze środków własnych województwa śląskiego. Zabezpieczone zostały środki na remont Kina „Janosik”. Wspólnie z gminą Łodygowice w ramach WID przygotowywany jest projekt budowy chodnika z odwodnieniem przy DW 945. Trwa dofinasowana w 95% przez województwo budowa chodnika przy DW 946 w gminie Gilowice. Są tacy, którzy mówią, że to jeden plac budowy - racja. Są utrudnienia, które musimy jakoś znieść żeby „było lepiej”. Trwają przygotowania projektów na chodniki w Żywcu -  ul. Krakowska i Suska. Opracowywana jest koncepcja budowy ronda na „Rędzinie”, aby rozwiązać problem na skrzyżowaniu z drogą powiatową DP1413. W naszym zainteresowaniu pozostaje „Rewitalizacja linii kolejowej 97 Żywiec – Sucha Beskidzka”. Do tego utrzymanie zimowe, różne działania kulturalne, uroczystości, spotkania, patronaty, wsparcia, współfinansowania itd. itp. Generalnie coś się dzieje.

Czy są jakieś nieprawidłowości w Funduszu Górnośląskim?

Stanisław Baczyński: Nie wiem, myślę że wiedzy tej nie ma również Marszałek, Zarząd. Służby kontrolne (NIK, CBA, UKS), analizują dokumentację w spółce, która dokonywała zakupów pomocowych w bardzo specyficznej sytuacji, pandemii COVID. Jak będą ostateczne protokoły będzie coś wiadomo. Nadzwyczajna sesja sejmiku nic nie wyjaśniła, bo nic nie mogła wyjaśnić. Oprócz huku, wrzasku i bicia piany - nic. Kula w płot.

O czym zdecydował sejmik na ostatniej sesji?

Stanisław Baczyński: Skupiamy się powoli na zamykaniu roku 2022r., przygotowując bazę do otwarcia finansowego i budżetu 2023 r. Parę uchwał pomocowych, trochę wewnętrznych regulacji formalnych. Istotnie zmiany w WPF i budżecie. Dla nas najważniejsze to zabezpieczenie środków na:

- projekt i przebudowę DW 945 Żywiec – Korbielów,

- remont nawierzchni DW 946 w miejscowości Gilowice,

- remont DW 946 na rondach wraz z wymianą nawierzchni na moście „Widzyka”

Będzie więc modernizacja DW 945?

Stanisław Baczyński: Będzie. Kolejne duże środki, na nasz teren, zostały zabezpieczone w WPF Województwa Śląskiego 2021 – 2030. Oczywiście nie jutro, bo trzeba przygotować projekt. Ale już dziś rozpoczęły się prace koncepcyjne. Zakres został sprecyzowany podczas wizyt ZDW w gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia. Zadanie zostało rozpisane na lata 2023 -2027

Jaka będzie nowa perspektywa FESL 2021 – 2027?

Stanisław Baczyński: Ciekawa. Zapewne z punktu widzenia wysokości alokacji (ponad 5 miliardów euro) to największe środki do dyspozycji. Patrząc na układ rodzajowy, zauważyć należy nacisk na „zielone” działania  i oczekiwanie „zielonych” efektów, oraz niwelowanie skutków działalności górniczej. W chwili obecnej Zarząd Województwa sprecyzował ok. 500 pytań do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Czekamy na stanowisko. Myślę, że z początkiem roku 2023 ruszymy z naborami.

To co już cieszy, to wysokość alokacji z tych środków dla Aglomeracji Beskidzkiej, czyli 41 samorządów Subregionu Południowego. Udało się wynegocjować środki na poziomie ok. 150 mln Euro, czyli porównywalnie z innymi Subregionami Województwa Śląskiego. Ze środków europejskich ma być też finansowana „Rewitalizacja Jeziora Żywieckiego” co poczytuję jako ogromną szansę dla Żywiecczyzny i nie tylko.

Dziękuję za rozmowę.