Magazyn

30 września 2023 r. na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Bialskim odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu SCANIA.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Świętej Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim. Dalsze uroczystości miały miejsce na placu przy OSP Międzybrodzie Bialskie. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Marka Olszowskiego oraz podniesieniu flagi na maszt, zaproszonych gości przywitała oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie druhna Małgorzata Tokarz – Prezes Zarządu OSP Międzybrodzie Bialskie. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom oraz dokonanie przekazania samochodu.

Przekazany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA SCANIA, zakupiono za kwotę 1 244 760,00 złotych.

Zakup został sfinansowany ze środków finansowych:

  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 475 000,00 zł
  • Województwa Śląskiego: 175 000,00 zł
  • Gminy Czernichów: 250 000,00 zł
  • własnych OSP Międzybrodzie Bialskie: 344 760,00 zł.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za gotowość do wypełniania ciężkiej i niebezpiecznej służby na rzecz drugiego człowieka. Złożyli również serdeczne gratulacje z okazji przekazania nowego samochodu. W imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego głos zabrał st. bryg. Mirosław Synowiec – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi:

Pan Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
Pani Małgorzata Pępek – Poseł na Sejm RP,
Pan Przemysław Drabek – Poseł na Sejm RP,
Pan Kazimierz Matuszny – Poseł na Sejm RP,
Pan Stanisław Baczyński – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego,
St. bryg. Mirosław Synowiec – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Druh Grzegorz Habdas – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
Druhna Sylwia Radwańska – Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
Druh Wojciech Góra – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
Pan Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żywcu,
Pan Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Żywiecki,
Pan Wiesław Sypta – Przewodniczący Rady Powiatu,
Radni Powiatowi – Pani Marzena Pietraszewska, Pan Roman Rokita i Pan Rafał Kotrys,
bryg. Łukasz Węgliński – Komendant Powiatowy PSP w Żywcu,
Pani Barbara Kos-Harat – Wójt Gminy Czernichów,
Pan Patryk Smoła – Przewodniczący Rady Gminy Czernichów wraz z Radnymi,
Ks. Marcin Suchanek – proboszcz parafii Św. Floriana w Żywcu-Zabłociu – Kapelan Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żywcu,
Ks. Marek Wróbel – proboszcz parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim.

W uroczystości udział brały również poczty sztandarowe z jednostek OSP z terenu gminy Czernichów oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP.

Uroczystość uświetniła oprawą muzyczną miejscowa Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie pod batutą kapelmistrza Tomasz Drewniaka.