Magazyn

Trzy szkoły - Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku oraz Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowego „Feniks” w Olsztynie /Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks S.C/ – wezmą udział w obozie narciarskim „Kadet Ski Camp” zorganizowanym przez Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. To nagrody za wkład w proces szkolenia, którego efektem jest wykształcenie największej ilości kandydatów do wojska. Ich absolwenci zdecydowali się na służbę w wojskach obrony terytorialnej, kandydackiej czy zawodowej. Wielu z nich zdecydowało się na ukończenie służby przygotowawczej stając się żołnierzami rezerwy.

60 kadetów wraz z opiekunami spotka się na stokach Korbielowa i w Istebnej w ostatni tydzień lutego. Przez pięć dni – od 21 do 25 lutego – będą nie tylko uprawiać „białe szaleństwo”, ale również uczestniczyć w szkoleniach wojskowych, zajęciach z survivalu (budowa schronienia, typy ognisk, pozyskiwanie wody) ale również dotyczące przetrwania w zimnie z praktyczną częścią morsowania. Wśród elementów szkolenia znajdą się też zagadnienia TCCC (tactical combat casualty care) w warunkach bojowych, zajęcia z walki w bliskim kontakcie z elementami zapasów, boksu i MMA, zajęcia taktyczne z wykorzystaniem paintball oraz szkolenia alpinistyczne. Szkoleniu fizycznemu towarzyszyć będzie program animacyjny z elementami rozwijającymi kreatywność, pamięć i skupienie oraz zajęcia integracyjne, takie jak wspólny kulig z ogniskiem i biesiadną muzyką. Całość odbędzie się w klimacie obozu wojskowego z porannymi zaprawami, apelami przy zachowaniu musztry i regulaminów wojskowych. Wszystko dziać się będzie we wspaniałym otoczeniu krajobrazu Beskidu Żywieckiego.
Uczestnicy podzielni zostaną na trzy grupy na podstawie posiadanych wcześniej umiejętności narciarskich – podstawową, średnią i zaawansowaną, w których trenować będą zarówno zjazdy jak i biegi.
Uczestnicy zapewniony będą mieli sprzęt narciarski, nocleg, wyżywienie, transport, opiekę medyczną oraz wsparcie wojskowych instruktorów narciarstwa z 133 Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie i 18 Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej. Pięciodniowe zajęcia zakończą zawody sportowe. Rywalizacja rozegrana zostanie w trzech płaszczyznach - strzeleckiej, narciarskiej oraz sprawnościowej.
Narciarski obóz szkoleniowy dla kadetów jest ze strony MON formą nagrody dla tych szkół za wkład w proces szkolenia, którego efektem jest wykształcenie największej ilości kandydatów do wojska. Ich absolwenci podjęli służbę wojskową m.in. w postaci służby zawodowej, kandydackiej czy terytorialnej.

-------------------------------------
Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku kształci w dwóch trybach nauki: dziennym i zaocznym. Patronem szkoły jest polski inżynier prof. Wacław Żenczykowski, ale patronem klas wojskowych jest płk Leopold Oleniuk – bohater spod Monte Cassino. Placówka powstała w 1965 r. w miejscu wygaszanego sukcesywnie Liceum Pedagogicznego im. Tadeusza Kościuszki. Wcześniej do 2002 r. działała pod nazwą Zespołu Szkół Budowlanych. W szkole funkcjonuje Oddział Zamiejscowy Studiów Zaocznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Powiatowe Centrum Doskonalenia Kadr. W 2021 roku 55 absolwentów szkoły rozpoczęło służbę wojskową w wybranej formie - służba przygotowawcza, TSW, służba kandydacka na uczelniach wojskowych (stan na 30 września 2021 r.)
Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu prowadzi klasy wojskowe od 2005 roku. Szkoła od I edycji uczestniczy w programie CWKM, weszła również do programu OPW. Ścisła współpraca ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" OSW skutkuje bardzo wysokim poziomem szkolenia oraz wysokimi lokatami podczas zawodów i konkursów o charakterze sportowo-obronnym. Uczniowie szkoły mogą się pochwalić m.in. mistrzostwem Polski w musztrze, I miejscem w klasyfikacji generalnej podczas Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2019 roku oraz wicemistrzostwem I Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKlasa Wojskowa”. W 2021 roku 50 absolwentów szkoły rozpoczęło służbę wojskową w wybranej formie - służba przygotowawcza, TSW, służba kandydacka na uczelniach wojskowych (stan na 30 września 2021 r.)
Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowego „Feniks” w Olsztynie jest częścią sieci szkół, które funkcjonują w Białymstoku, Ciechanowie, Gdańsku, Kętrzynie, Olsztynie, Płocku, Pułtusku i Radomiu, a od września 2021 r. także w Iławie i Wyszkowie. Podczas nauki w Feniksie uczniowie mają dużo zajęć dodatkowych, takich jak kursy spadochronowe, walki wręcz, kursy płetwonurka. Zajęcia praktyczne to główny atut szkoły. Szkolenia specjalistyczne prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, nauczyciele z bogatym doświadczeniem w służbach mundurowych. To przede wszystkim byli oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, Policji czy Państwowej Straży Pożarnej. Wśród kadry są specjaliści od walki wręcz, wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych, medycyny pola walki. W 2021 roku 37 absolwentów szkoły rozpoczęło służbę wojskową w wybranej formie - służba przygotowawcza, TSW, służba kandydacka na uczelniach wojskowych (stan na 30 września 2021 r.)
Obóz Biuro organizuje wspólnie z WKU Bielsko-Biała Wojska Obrony Terytorialnej 18 batalion powietrznodesantowy ale również innymi jednostkami, które pokażą naszym kadetom sprzęt i wyposażenie jakie wykorzystywane jest w Wojsko Polskie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.