Żywieckie Gody - w tym roku bez głównej nagrody

Żywieckie Gody - w tym roku bez głównej nagrody

53. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych “Żywieckie Gody” – laureaci przeglądu grup obrzędowych występujących w plenerze – Dziadów Noworocznych i Jukacy.

W Przeglądzie wzięło udział 17 grup obrzędowych – Dziadów Noworocznych i Jukacy, spisanych według kolejności alfabetycznej:

1. Awanturnicy z Nieledwi

2. Baciary z Cięciny

3. Bałamuty ze Zwardonia

4. Gronicki z Brzuśnika

5. Harnasie z Łyngu

6. Juhasy z Szarego

7. Jukace z Zabłocia

8. Kamieńcoki z Milówki

9. Pietrasianie z Nieledwi

10. Proćpok z Kamesznicy

11. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

12. Przebierańcy z Górnej Żabnicy „Spod Klimowej Grapy”

13. Przybłędy z Przybędzy

14. Romanka z Małej Żabnicy

15. Świerki z Prusowa

16. Rozbójnicy z Suchego

17. Wyrwicisy z Ciśca

Żywieckie Gody odbyły się w warunkach zagrożenia i obostrzeń pandemicznych, co niestety odzwierciedlone zostało w składach i formie występów grup plenerowych, jak również w składzie Komisji przeglądowej. Biorąc powyższe pod uwagę, Jury jednogłośnie zdecydowało o skrupulatnym odczytaniu i stosowaniu przygotowanego i przedstawionego 2 przez organizatorów Regulaminu 53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – grupy występujące w plenerze – Dziady Noworoczne i Jukace.

W szczególności dotyczyło to precyzyjnych wymogów odnoszących się do wieku uczestników oraz liczebności grup. Po obejrzeniu występów wszystkich zespołów biorących udział w Przeglądzie, Komisja zmuszona została do konstatacji, że powyższe, konkretne zapisy Regulaminu nie zostały dotrzymane przez zdecydowaną większość grup uczestniczących w prezentacjach. U mniejszości zespołów, które spełniły wymogi regulaminowe, Komisja dopatrzyła się innych uchybień merytorycznych lub artystycznych. W związku z powyższym postanowiono o nieprzyznaniu w tegorocznej edycji Przeglądu Nagrody Głównej, pozostając przy Wyróżnieniach Specjalnych za elementy inscenizacji obrzędu o szczególnych walorach etnograficznych bądź artystycznych.

Jednorodnymi Wyróżnieniami Specjalnymi Jury postanowiło nagrodzić:

▪ Wyrwicisy z Ciśca: Za zaangażowanie, właściwe wyeksponowanie i rolę w inscenizacji obrzędu grupy Pachołków.

▪ Rozbójnicy z Suchego: Za dbałość w chronieniu oraz właściwe pokazanie w inscenizacji obrzędu lokalnej formy Maciduli.

▪ Romanka z Małej Żabnicy: Za tańce oraz stroje Koni i Cygona.

▪ Harnasie z Łyngu: Za właściwą inscenizację przebiegu obrzędu oraz zaangażowanie uczestników.

Zgodnie z Regulaminem 53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – grupy występujące w plenerze – Dziady Noworoczne i Jukace, Komisja przyznała regulaminowe nagrody finansowe wszystkim grupom, które wzięły w nim udział, w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset zł), za kultywowanie lokalnych wariantów kolędowania przez Dziady Noworoczne i Jukacy. Łączna kwota nagród wynosi 25 500 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł).