Kultura

Poczas jutrzejszego I Wojewódzkiego Święta Miodu w Amfiteatrze Pod Grojcem odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz 3-letniego Teosia. 

Teodor Mojżeszek jest trzyletnim mieszkańcem Żywca i synem jednego z członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca " Pilsko". Zmaga się z wrodzoną złożoną wadą serca (Tetrallogia Fallota) oraz wadą genetyczną, jaką jest zespół Di George'a. W wieku 5 miesięcy przeszedł jednoetapową operację serca, po której spędził trzy miesiące na oddziale OIOM, walcząc z sepsą, zaburzeniami krążenia i rytmu serca oraz poważnymi problemami z trawieniem. Chłopczyk do tej pory nie chodzi i nie mówi. Bardzo mało rozumie i boryka się z ogólnym opóźnieniem psychoruchowym. Jest pod opieką wielu poradni specjalistycznych: kardiologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej, chirurgicznej, dermatologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, psychologicznej oraz poradni patologii noworodka. Jego leczenie na ten moment nie przewiduje końca. Stała rehabilitacja i terapia logopedyczna to jego rzeczywistość na najbliższe kilka lat. Dodatkowo ma ogromne problemy z odpornością, która w zespole di George'a jest zaburzona, dlatego często choruje i najczęściej kończy się to kolejnym pobytem w szpitalnych murach. Zespół di George'a może mieć do 180 objawów, a u jednej osoby może wystąpić aż 20 z nich. Teoś potrzebuje stałego leczenia, specjalistycznej rehabilitacji i sprzętu medycznego. Każde wsparcie finansowe jest dla niego szansą na poprawę zdrowia, jakości życia i wypracowania lepszej samodzielności. Zbiórkę publicznąTeosia Mojżeszka prowadzi i ma nad nią pieczę: Fundacja "Serca dla Maluszka" Organizacja pożytku publicznego ul. Kowalska 89 m.1 43-300 Bielsko-Biała NIP 5472135603 KRS 0000387207 REGON 241966233 Zbiórka zgłoszona na portalu zbiorki.gov.pl prowadzonym przez MSWiA: 2014/15/OR Nr ksiegowy: Teodor Mojżeszek 1768

Link do profilu w fundacji: https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/teodor-mojzeszek

PLAKAT IWSM www