Kultura

Podczas „Dni Żywca 2021” oficjalnie i uroczyście została udostępniona nowa ekspozycja historyczna - Sala Mieszczańska, na drugim Pietrze Starego Zamku.

Została umiejscowiona w pomieszczeniach dawnych magazynów muzealny, pomiędzy salą ze strojem żywieckim a salą pod żyrandolem z kolekcją płócien Jana Kazimierza Olpińskiego. Nowa ekspozycja prezentuje przede wszystkim kulturę i dziedzictwo mieszczan żywieckich. Na dawnych portretach i fotografiach zostali uwiecznienie mieszkańcy Żywca, wyłącznie putosze (z dziada pradziada mieszkańcy Żywca) i przede wszystkim rzemieślnicy – rzeźnicy, piekarze, szewcy, kupcy. Są to, m.in. przedstawiciele żywieckich rodzin: Molińskich, Matuszków, Matlakiewiczów, Sojeckich, Pawełków, Dubowskich, Rybarskich, Jamborków, Kasztelików, Ostrowskich i wielu innych rodzin, mieszkających i pracujących w mieście na przełomie XIX i XX stulecia.

Na wystawie znalazły się także portrety mieszczan autorstwa Jana Kazimierza Olpińskiego, lwowskiego artysty przebywającego w naszym mieście na początku XX wieku. Do jednych z najciekawszych należą portrety małżeństwa Państwa Marii i Antoniego Molińskich, żywieckich piekarzy z rynku.

W rogu ekspozycji znajduje się lalka żywiecka – Stasieńka - miniatura stroju mieszczki ze zbiorów Tadeusza i Krystyny Molińskich.

Na wystawie odnajdziemy także dawne karty korespondencyjne i pocztówki, które ilustrują przedwojenne miasto i jego najważniejsze mieszczańskie dzielnice, miejsca i ulice, np. – Rudzę, Nowy Świat, Pod Górą, Rynek, Wyszymieście. W gablotach natomiast zostały zaprezentowane najcenniejsze, 18-wieczne manuskrypty Andrzeja Komonieckiego, kronikarza, burmistrza i wójta żywieckiego.

Zdjęcie: Muzeum Miejskie w Żywcu