Radziechowy-Wieprz: Seniorzy z dofinansowaniem

Radziechowy-Wieprz: Seniorzy z dofinansowaniem

W bielskiej siedzibie Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego odbyła się dzisiaj konferencja oraz wręczenie promes z rządowego programu ASOS.

Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, których celem jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi. Dzięki dofinansowaniu Seniorzy z Gminy Radziechowy-Wieprz będą mogli przez najbliższe miesiące uczęszczać na różnego rodzaju zajęcia co wpłynie na integrację międzypokoleniową oraz zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności.

Zdjęcie: Agnieszka Biegun