Kultura

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu jest organizatorem konkursu fotograficznego "Przyroda w Beskidach". 

Celem konkursu jest:

  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii krajoznawczej, przyrodniczej,
  • propagowanie wśród uczestników umiejętności obserwacji i dokumentowania otaczającej przyrody, krajobrazu,
  • rozwijanie wiedzy na temat przyrody i krajobrazów własnego regionu.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – amatorów fotografów, konkurs nie dotyczy osób profesjonalnie zajmujących się fotografią. W konkursie ustala się następujące kategorie wiekowe:

  • uczniowie szkół podstawowych – klasy I – IV,
  • uczniowie szkół podstawowych – klasy V – VIII,
  • uczniowie szkół średnich.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 27 maja 2021 roku (decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną).

Regulamin dostępny na stronie MCK Żywiec.

Zdjęcie: Dario Film