Kultura

We wrześniu po raz kolejny wierni przybyli do kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego na Przegibku w Beskidzie Żywieckim, by modlić się słowami nabożeństwa fatimskiego i uczestniczyć w odpuście. Uczestnicy modlitwy przybyli na to miejsce górskimi szlakami z różnych parafii Żywiecczyzny: z Rajczy, Milówki, a zwłaszcza z Rycerki Górnej. Do tej właśnie wspólnoty należy teren Przegibka z kaplicą i pobliskiej Bendoszki Wielkiej, z Krzyżem Jubileuszowym.

Obok pielgrzymów-turystów modlili się wierni uczestnicy odbywających się tu nabożeństw. „Pielgrzymuję do tej kaplicy od czasu, kiedy tu stanęła, czyli już ponad 40 lat. Nie tylko dla utrzymania tradycji, ale chcę po prostu żyć zgodnie z zasadami wiary. Tym bardziej, że teraz, na emeryturze, mam na to więcej czasu, więc i dzisiaj jestem” – zwierza się Stanisław Wołek z Rycerki Górnej.

Pielgrzymów powitał ks. dr Krzysztof Sordyl, proboszcz parafii w Rycerce Górnej, na terenie której znajduje się kaplica, a Mszy św. przewodniczył ks. Maciej Dąbrowski, rodak z pobliskiej Rajczy. „Serdecznie dziękuję też kustoszowi ks. prał. Edwardowi Ćmielowi, że od lat otacza swoją troską to miejsce, które staje się dla wielu z nas źródłem łaski” – zaznaczył ks. Sordyl.

W kazaniu ks. Dąbrowski wskazał na rolę krzyża w codziennym kształtowaniu wiary. „Jeżeli postawimy na krzyż, jeżeli podejmiemy go w codzienności, to zobaczymy, jak pięknie nas kształtuje, w jaki piękny świat nas przenosi i sprawia, że nasza rzeczywistość stanie się o wiele lepsza, pełna miłości” – podkreślił i wezwał, by „chlubić się krzyżem, nosić go z dumą, wieszać we wszystkich ważnych dla nas miejscach – by był znakiem tego, jak chcemy żyć”.

Jak wspomina ks. prał. Edward Ćmiel – jeden z głównych organizatorów budowy Krzyża Jubileuszowego na szczycie Bendoszki Wielkiej nad przełęczą Przegibek – kaplicę na Przegibku wzniesiono w tym samym czasie, gdy on został kapłanem, w 1979 r. „To było 42 lata temu, kiedy otrzymałem święcenia, a parafianie z okazji prymicji postanowili zbudować kaplicę. Stanęła nieopodal mojego rodzinnego domu. Kiedy odwiedzałem bliskich, zawsze łączyłem to z modlitwą w tym miejscu. Przychodzili mieszkańcy pobliskich domów, dołączali turyści” – wspominał ks. prał. Ćmiel.

W 1984 r., w obecności wielu kapłanów, kaplicę poświęcił ją kard. Franciszek Macharski – pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Nad tabernakulum górskiej kaplicy znalazł się stary krzyż, przeniesiony tu z parafialnego kościoła w Rycerce.

Po tym, jak w 1987 r. ks. Ćmiel przywiózł do kaplicy figurkę Matki Bożej z Fatimy tradycją stały się nabożeństwa fatimskie, które od maja do października odbywają się zawsze w niedziele. Ks. Ćmiel jako emeryt prowadzi te nabożeństw i sprawuje Msze św. w pozostałe niedziele.

Informacja oraz zdjęcie: Robert Karp/ diecezja bielsko-żywiecka