Kultura

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna tworzy zielone i nowoczesne miejsca pracy, aktywnie angażując się w transformację energetyczną regionu. 

 Jakie korzyści płyną z powstających klastrów energii?

 zielona energia czerpana między innymi z terenów poprzemysłowych
 dążenie do energetycznej samowystarczalności
 łatwiejsze ubieganie się o dofinansowanie źródeł OZE
 tworzenie „zielonych” miejsc pracy
 Zielona transformacja
KSSE aktywnie angażuje się w transformację energetyczną regionu współpracując z klastrami energii w Żywcu, Tychach oraz w Bytomiu .