Kultura

Publikujemy koncert w scenerii Starego Zamku upamiętniający 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II oraz 25 rocznicę pobytu na Żywiecczyźnie.

Joanna Korpiela Jatkowska - śpiew, Urszula Mizia - wiolonczela, Janusz Kohut - fortepian