Żywiecczyzna znów znajdzie się w województwie bielskim?

Żywiecczyzna znów znajdzie się w województwie bielskim?

Rząd planuje zmiany w podziale administracyjnym Polski. W związku z tymi zapowiedziami Stowarzyszenie Beskidzki Dom wystosowało apel do parlamentarzystów reprezentujących nasz region, w którym postuluje zmianę przynależności administracyjnej m.in. Żywiecczyzny. Autorzy apelu zaznaczają, że celem takiego zabiegu jest m.in. ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie roli gospodarczej i społecznej regionu.

W apelu czytamy m.in., że plany podziału województwa mazowieckiego oraz pojawiające się zapowiedzi powrotu do 49 województw są dowodem na to, że zrealizowany ponad 20 lat temu podział administracyjny Polski na 16 województw nie przyniósł oczekiwanego efektu.
"Przypominamy, że również nasz region bielsko-żywiecki, włączony do województwa śląskiego bez zgody znacznej części mieszkańców, w tym wbrew wyborowi, jaki w uchwale Rady Miasta Bielska-Białej lokował to miasto i powiat w województwie małopolskim, okazał się przegranym reformy administracyjnej firmowanej przez rząd AWS z Jerzym Buzkiem na czele" - możemy przeczytać w apelu Stowarzyszenia Beskidzki Dom. Jak zaznaczają jego autorzy - "Przyłączenie do województwa śląskiego uderzyło nie tylko w potencjał gospodarczy, transportowy czy turystyczny regionu, ale także (co wielu lekceważyło i lekceważy nadal) w tożsamość kulturową i regionalną mieszkańców połowy województwa stanowiącej historyczne i kulturowe części Małopolski. Mieszkańcom tych regionów narzuca się śląskość powielaną bezrefleksyjnie przez instytucje administracyjne, organizacje społeczne, gospodarcze czy media. Lekceważy się nie tylko małopolskie, w tym góralskie korzenie Żywiecczyzny, ale także specyfikę Śląska Cieszyńskiego, którego śląskość jest mocno zakorzeniona w polskości. Takie działania nie tylko szkodzą dziedzictwu kulturowemu naszych ziem, ale także mogą być zarzewiem konfliktów politycznych i etnicznych wymierzonych w polską rację stanu".
W przypadku powrotu do 49 województw miałoby powstać województwo bielskie, obejmujące obecne powiaty: bielski, żywiecki, oświęcimski, wadowicki, suski, cieszyński oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Białą. Jeżeli zmieniłyby się granice istniejących województw to Żywiecczyzna byłaby włączona do województwa małopolskiego.
Dodatkowo, jeśli decyzja o zmianach granic administracyjnych nie zostałaby podjęta, Stowarzyszenie Beskidzki Dom proponuje, by nazwa województwo śląskie została przekształcona na śląsko-małopolskie. Oznaczałoby to zmianę m.in. herbu i flagi.

Zdjęcie: Dario-Film


Drukuj   E-mail