Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+

Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+

Starostwo Powiatowe w Żywcu podało informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Strategii Rozwoju Powiatu Żywieckiego 2030+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem dokumentu można zapoznać się KLIKNIJ TUTAJ lub w Biurze Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, pok. 54, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 26 maja do dnia 16 czerwca 2022 r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Żywiecki.