Biznes

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) jest strefą ekonomiczną w Polsce, która ma na celu przyciągnięcie zagranicznych i promocję rozwoju gospodarczego regionów.  Odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym w województwie śląskim już od 27 lat. 

W 2022 roku KSSE została ogłoszona kolejny raz z rzędu najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy trzecią na świecie w rankingu Financial Times - fDi’s Global Free Zones of the Year 2022. Od 7 lat z KSSE związany jest Janusz Michałek pochodzący z Żywiecczyzny.

Dzięki staraniom Janusza Michałka, KSSE przyciągnęła wiele renomowanych inwestorów zagranicznych.  Zainwestowane kapitały przyczyniły się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju lokalnej gospodarki. Działalność KSSE przyczyniła się do tworzenia tysięcy nowych miejsc pracy w regionie. Inwestycje zagraniczne przyniosły z sobą nowoczesne technologie i know-how, które przekładają się na rozwój lokalnych firm i przedsiębiorstw. Współpraca między strefą a lokalnymi wyższymi uczelniami umożliwiła również rozwój wykwalifikowanej siły roboczej.

Pod prezesurą Janusza Michałka, KSSE zainwestowała znaczne środki w rozwój infrastruktury. Budowa nowoczesnych dróg, magazynów i parków przemysłowych stworzyła dogodne warunki dla inwestorów, sprzyjając rozwojowi ich działalności.

Inwestycje zagraniczne, tworzenie miejsc pracy, wzrost eksportu, inwestycje w infrastrukturę i promowanie ekologicznego rozwoju to tylko niektóre z sukcesów KSSE. Przedstawione osiągnięcia potwierdzają znaczenie KSSE jako ważnego elementu rozwijającej się polskiej gospodarki.